Cele spawalnicze, komory spawalnicze

Wykonujemy projekty oraz wdrażamy automatykę procesów
spawania w zakładach produkcyjnych i usługowych.

Nasze cele spawalnicze i komory spawalnicze składają się z:

 • kompletnych robotów przemysłowych wyposażonych w kontrolery i bezprzewodowe panele programowania
 • pozycjonerów spawalniczych zintegrowanych ze sterownikiem robotów
 • ogrodzeń z zabezpieczeniem SAFETY
 • wspólnej podłogi ułatwiającej transport wewnątrzzakładowy

W standardowym wyposażeniu cel spawalniczych i komór spawalniczych oferujemy:

 • oprogramowanie i akcesoria spawalnicze
 • usługi programowania
 • montaż i transport
 • szkolenia dla pracowników
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Zalety z wdrożenia cel spawalniczych i komór spawalniczych do procesów spawania:

 • podnoszenie bezpieczeństwa procesów spawania za pomocą ogrodzeń oraz kurtyny świetlnej wymagane do spełnienia europejskich norm bezpieczeństwa
 • łatwy transport bez konieczności demontażu podstawowych elementów celi
 • powtarzalność i precyzja łączeń
 • elastyczność, wydajność i redukcja kosztów w procesach produkcyjnych
 • wysoka produktywność
 • poprawa jakości procesu

Przyrządy spawalnicze, szablony spawalnicze

Stanowiska montażowe i kontrolno- pomiarowe

Oprzyrządowania do zgrzewarek

Stanowiska automatyczne

Kontrola wizyjna

Systemy przedmuchu pras

Kontrola szczelności

Logistyka, transport wewnętrzny i magazynowanie